Pedigree Information for
Sheza Fancy Mac

 


  Mac Bar Dee

 


Sheza Fancy Mac

 


  Fancy Blue Chip